Xiaomi silvermedalj: andra positionen för smartphonesändningar under andra kvartalet 2021 (uppdaterad)

De försändelser från smartphone globalt sett verkar de vara det i återhämtningoch visade en förbättring i 15 % på årsbasis under andra kvartalet 2021. Efter ojämn tillväxt 2020 på grund av Covid-19 pandemifortsätter försäljningen av mobiltelefoner under andra kvartalet 2021 att förbättratrots bristen på komponenterL’ekonomisk osäkerhet i vissa regioner och en pandemisk ännu inte helt under kontroll.

Försändelser av 5G-enheter fortsätta att växa, med en ökning av 186 % per år inträffade under andra kvartalet 2021. Äpple driver tillväxten för detta segment, följt av Xiaomi, jag bor, OPPO Och Samsung. Antalet 5G-marknader runt om i världen växer ständigt och försäljningsvolymerna för 5G-enheter är redo för en säsong av stark och konstant tillväxt. Säljarna kinesiska de använde styrkan på sin hemmamarknad som ett språngbräde för att odla 5G-kvoter på andra håll.

Relaterade artiklar

Back to top button