Xiaomi kommer att förbättra kamerorna på sina smartphones

Xiaomi talade om den nya DeepExposure-tekniken, som syftar till att förbättra bilder av låg kvalitet genom AI och maskininlärning.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Mycket ofta är bilderna inte av hög kvalitet på grund av felaktig belysning. DeepExposure skapades för att korrigera brister i detaljer och ljusstyrka. Denna teknik delar upp bilden i flera fragment, i vilka exponeringen justeras separat. Sedan slås de korrigerade fragmenten samman igen.

Xiaomi kommer att förbättra kamerorna på sina smartphones

Den nya algoritmen skapades i Google TensorFlow -plattformen på NVIDIA P40 Tesla GPU. Xiaomi-teamet använde bilder från MIT-Adobe FiveK-datasetet. Det hävdas att DeepExposure -teknik i framtiden skulle kunna användas för att förbättra tonen och kontrasten i en bild.

Xiaomi är inte det enda företaget som använder artificiell intelligens för att automatiskt förbättra bilder. Tidigare talade Intel och forskare från University of Illinois i Urbana-Champaign i detalj om ett djupt neuralt nätverk som kan lysa upp bilder med låg ljusstyrka utan att försämra deras kvalitet. På samma sätt upptäcktes Deep Image Prior -tekniken förra året med möjligheten att återskapa skadade delar av en bild.

Relaterade artiklar

Back to top button