Vilka fel på andra hushållsapparater kan orsaka en router –

Hur annan utrustning kan påverka Wi-Fi och hastighet

Det finns många faktorer som kan påverka trådlös signalkvalitet … Detta kan leda till krockar som främst påverkar hastigheten. Det faktum att det finns andra enheter nära routern kan orsaka anslutningsproblem. Låt oss se vad som kan hända, finns det några enheter i närheten som ansluter till själva routern, såväl som andra hushållsapparater.

Datorer anslutna till routern

Detta är en mycket viktig fråga. Det är verkligheten som fler enheter vi är anslutna till nätverket, desto fler problem kan vi ha. Så hur stort problem är detta egentligen? I vilken utsträckning kan hastighet och stabilitet påverkas?

I dag hemroutrar redo för mycket ansluten utrustning. Den nuvarande kapaciteten har ingenting att göra med vad den var för några år sedan, när enheterna var väldigt långsamma, när det fanns för många förfrågningar.

Men även om det finns mycket kapacitet, är sanningen att ju mer uppkopplade, desto fler problem kommer vi att ha. Vi har redan sett i artikeln hur många enheter vi kan ansluta till routern. Denna maximala siffra betyder inte att med en mycket mindre kvantitet kommer vi inte att ha problem.

Men det finns en nyckelfaktor att tänka på: vad ska vi göra med dessa enheter … Att ha 20 datorer anslutna men väldigt lite använda är med andra ord inte samma sak som att ha fem datorer som laddar ner stora filer och använder molnet samtidigt. Det senare kan logiskt sett påverka hastigheten på Internet.

Lösa routerproblem

Andra hushållsapparater

Vi måste också ta hänsyn till en annan punkt som vi nämnde: hur kan detta påverka hastigheten på Internet om andra elektroniska enheter i närheten … Det kan också påverka prestanda för routern och i synnerhet det trådlösa nätverket.

Speciellt kommer vi att ha problem med wifi … Låt oss säga att vi har många enheter som använder 2,4 GHz-bandet för viss kommunikation. Om vi ​​använder annan utrustning kopplad till routern som också använder detta räckvidd kan vi få problem.

I de flesta fall hade detta kunnat undvikas om vi hade använt 5 GHz-bandet, vilket allt fler team har. Därmed kommer vi att uppnå en ökning av hastigheten och kommer inte att ha problem med täckning och prestanda.

Men även Vitvaror som inte ansluter till det trådlösa nätverket kan orsaka andra problem med routern. Detta kunde ha hänt om vi haft andra enheter anslutna till routern, vilket kan orsaka överhettning och orsaka fruktansvärda stillestånd.

Därför, som vi har sett, kan närvaron av andra enheter nära routern påverka nätverkets prestanda. Det är viktigt att alltid ta väl hand om vår enhet. Det finns vissa vanliga problem med din router som du måste åtgärda.