TheWiSpy Review – Bästa app för övervakning av föräldrar och anställda –

Mobila övervakningsappar har ökat i efterfrågan för föräldrakontroll och övervakning av anställda. Barn använder digitala enheter och internet för mycket tid och påverkar deras hälsa. Föräldrar är oroliga eftersom de inte kan övervaka sina barns aktiviteter dygnet runt; föräldrakontrollappar introducerades som en lösning. Föräldrar kan få tillgång till all digital enhetsinformation via föräldrakontrollappen.

Global Pandemic har fått kontor att stängas av och fått anställda att arbeta hemifrån världen över. Arbetsproduktiviteten har också påverkats på grund av denna pandemi. Arbetsgivare har misslyckats med att övervaka medarbetarnas framsteg och resulterat i övergripande dåliga affärsresultat. Men med hjälp av anställdas övervakning av mobilapp kan arbetsgivare övervaka hela kontorsgruppens utveckling på distans.

Övervaka anställdas resultat: – TheWiSpy

Många företag använder mobilapp för medarbetarövervakning på sina kontor för att övervaka medarbetarnas framsteg. De flesta företag i världen föredrar TheWiSpy-appen för att övervaka medarbetarnas resultat eftersom den har de bästa funktionerna för att spåra arbetskraften. TheWiSpy tillåter arbetsgivaren att spela in arbetstagarens skrivbordsaktiviteter och spåra andra applikationer på en smartphone för bättre resultat.

TheWiSpy är en enkel men ändå effektiv mobilspårare som hjälper arbetsgivaren att öka produktiviteten, förbättra tidshanteringen, erbjuda rapport i realtid och säkerställa datasäkerhet. Med kundsupport dygnet runt kan användaren lösa alla tekniska svårigheter de kan möta i realtid.

Övervaka barns aktivitet: – TheWiSpy

Det är overkligt hur mycket barn gömmer sig för sina föräldrar, oavsett om det är någon som trakasserar dem eller hotas. Förutom nätmobbning kan internet påverka barns hälsa negativt med överdriven spel- eller internetanvändning. Det finns många applikationer tillgängliga för föräldrakontroll, men TheWiSpy har resulterat som bästa föräldrakontrollapp globalt med detaljerad testning.

TheWiSpy erbjuder exceptionella föräldrakontroller genom sin app som gör att de kan övervaka alla digitala aktiviteter på distans. När appen har installerats på målenheten kan föräldrar titta på all information i hemlighet eftersom TheWiSpy inte kan detekteras. Barn är bekanta med avancerad teknik som gör spionering ännu svårare; Det är därför TheWiSpy är det bästa alternativet för föräldrakontroll för föräldrar eftersom det erbjuder smygläge för spårning.

TheWiSpy en övervakningsapp för föräldrar och anställda: – Detaljerat arbete

TheWiSpy erbjuder flera produkter som inkluderar föräldrakontroll, medarbetarövervakning, android-spionering och mobilspårare. Med avancerade och kvalitetsfunktioner fungerar TheWiSpy smidigt på alla kompatibla Android-enheter. Den omfattande funktionaliteten och arbetsprocessen för TheWiSpy diskuteras nedan i detalj så att användaren kan täcka information med enkla ord.

Det primära syftet med TheWiSpy-appen är att övervaka all information på Android-enheten. TheWiSpy använder avancerade funktioner för att spåra målenhetsinformationen på distans. Användaren måste installera applikationen på målenheten och övervaka alla digitala aktiviteter via en onlineportal. Med sin avancerade föräldrakontroll och medarbetarövervakning är fjärranspionering otroligt enkelt.

TheWiSpy är kompatibel med alla Android-enheter i OS-version 4 eller senare. För föräldrakontrollappar är alla smartphones konsekventa och för anställdsövervakning är alla företagsägda enheter kompatibla. Dessa Android-enheter inkluderar smartphones, surfplattor och bärbara datorer. TheWiSpy kan spåra eller övervaka alla kompatibla Android-enheter på distans.

Processen är ganska enkel att installera TheWiSpy på Android-enheterna. Användaren måste köpa licensen från TheWiSpy-webbplatsen som leder dem till ett bekräftelsemeddelande. Det här e-postmeddelandet innehåller viktig information om kontoinställningarna och ett nedladdningsalternativ för installation. Installationen tar några minuter som kräver fysisk åtkomst till Android-enheten.

TheWiSpy är en kvalitetsspårningsapp med överkomliga och effektiva prispaket. Människor kan välja dessa planer eller paket efter deras behov.

Startplan:

Startplanen börjar vid 9,99 $ och stiger enligt användarens behov.

Standardplan:

Standardplanen börjar vid 19,99 $ och går upp enligt användarens krav.Premiumplan: Premiumplanen börjar från 29,99 $, och användaren kan välja planen efter deras individuella behov.

Kritiska funktioner i TheWiSpy för övervakning av mobilapp för anställda:

TheWiSpy är en avancerad app som låter arbetsgivare hålla koll på sina anställda som sitter på distans. För en bättre upplevelse har TheWiSpy otroliga funktioner som är särskilt användbara för övervakning av anställda.

Denna funktion gör det möjligt för arbetsgivaren att spåra alla applikationer som är installerade på målenheten och att enheten ska vara en företagsägd enhet. Alla digitala aktiviteter och informationsöverföring kommer att övervakas av medarbetaren med hjälp av en mobiltelefonspårare.

  • Surround omkodning övervakning:

Den omgivande övervakningsfunktionen är viktig och kommer till nytta för medarbetarövervakning. Arbetsgivare kan övervaka alla samtal eller möten och höra inspelade samtal med hjälp av mobilövervakningsapp på distans.

Det är viktigt att övervaka vem din medarbetare ringer och ha kontakt för att säkra företagshemligheter. Denna funktion hjälper arbetsgivaren att övervaka och fånga förrädare med avancerad funktionalitet.

Med platsspårningsfunktionen kan arbetsgivare övervaka sina anställdas plats för bättre prestanda och säkerställer utsöndringar. Denna plats tillhandahålls i realtid med avancerad funktionalitet.

Denna funktion erbjuder alla inkommande och utgående samtalsinspelningar till arbetsgivaren för att hålla reda på den anställdas lojalitet.

TheWiSpy tillåter användare att övervaka målenhetens textmeddelanden för övervakningsändamål.

E-postövervakning är en viktig funktion som gör att användaren kan övervaka inkorgen och skicka e-post från de anställda.

Viktiga funktioner i TheWiSpy-föräldrakontroll:

TheWiSpy erbjuder otroliga nyckelfunktioner för föräldrakontrollappar som gör det möjligt för föräldrar att kontrollera sin tonårings digitala aktivitet bättre.

Barn kommunicerar mestadels via SMS; TheWiSpy är den bästa föräldrakontrollappen som gör att föräldrar kan övervaka SMS-kommunikation på distans.

Övervakning av samtalshistorik gör att föräldrar kan spåra vem deras barn kontaktar på distans.

Det är svårt att hålla reda på tonåringens plats, men med TheWiSpy GPS-spårningsfunktionen kan föräldrar se direktsidan i realtid sitta på distans.

Applikationsövervakningsfunktionen gör det möjligt för föräldrar att styra missbruk av spel och applikationer med en fjärrkontrollapp.

  • Spåra digital aktivitet på distans:

TheWiSpy har avancerade funktioner som hämtar information om all digital aktivitet på målenheten som sitter på distans.

  • Spårning av surroundinspelning:

Håll tonåringarna borta från cybermobbning och trakasserier med hjälp av surroundinspelningsfunktionen. Denna funktion gör det möjligt för föräldrarna att spela in live-konversationen och lyssna från en fjärrplats.

Multimediaövervakningsfunktionen ger föräldrarna alla bilder, videor och filer på barnets digitala enhet.

FAQ

  1. Är det möjligt att fjärrövervaka anställdas aktivitet?

Ja det är möjligt! Med hjälp av TheWiSpy-mobilspåraren kan arbetsgivare fjärrövervaka anställdas aktivitet.

  1. Kan jag följa medarbetarens framsteg?

Jo det kan du! Med en avancerad övervakning av mobilapp för medarbetare är det lättare att spåra anställdas framsteg.

  1. Är TheWiSpy-appen detekterbar?

Nej, TheWiSpy kan inte detekteras eftersom det använder stealth-övervakningsläge som gör det omöjligt att upptäcka appen. Användaren kan övervaka målenheten utan att meddela dem att appen är installerad på deras telefon.

  1. Hur kan du köpa övervakningsprogram för anställda?

Programvara för mobilappar för övervakning av anställda finns på TheWiSpys officiella webbplats. Människor kan köpa licensen från webbplatsens sida.

Slutsats TheWiSpy Review:

Om den fjärrövervakar tonårs digitala aktiviteter eller anställdas produktivitet har behovet av spionerings- eller övervakningsapp blivit viktigt. TheWiSpy är en avancerad spioneringsapp som gör det möjligt för användaren att övervaka barnets aktiviteter med hjälp av föräldrakontroll och anställdas framsteg med hjälp av app för övervakning av anställda. Med det exceptionella utbudet av funktioner är TheWiSpy det främsta valet för föräldrakontroll och övervakning av anställda över hela världen. Ökad efterfrågan resulterade i en mycket förbättrad och flexibel övervakningsapp för användare.

Relaterade artiklar

Back to top button