Tekniska trender som antogs av bankinstitutioner 2021 –

I efterdyningarna av covid-19-pandemin har organisationer ändrat strukturen på sina dagliga aktiviteter. Banker är bland de första organisationerna att ta till sig teknik. Den pågående hälsokrisen har förstärkt deras onlineinitiativ. Nuförtiden förändras bankerna ständigt på grund av kundernas växande förväntningar.

Till exempel påverkar aktiemarknaden bankverksamheten. Börsens tillväxt ökar bankens kreditvärdighet till sina kunder. Aktiemarknadsindex uppmuntrar till en fungerande och stark ekonomi. CFD- och ETF-handel är några av de mest framträdande indexen på marknaden. När det kommer till handel visar bankerna stort intresse för valutamarknaden.

Banken lägger vad och tjänar sedan på det angivna priset. Olika handelsplattformar bestämmer växelkursen på valutamarknaden. Den här artikeln tittar på andra viktiga trender som kan förändra banksektorn 2021.

Kundens preferens för digital bank

Precis som med alla andra branscher har digitaliseringen av tjänster blivit en viktig del av näringslivet. Under 2018 använde nästan 93 % av USA:s tusenåriga onlinebankkunder mobilbanktjänster. Millennials föredrar att använda onlineplattformar för att komma åt sina banktjänster. Behovet av att övergå till Internet sträcker sig dock längre än en enda generation.

Oavsett ålder lutar människor allt mer mot onlinekanaler som mobilappar för att komma åt sina banker. För viktiga transaktioner, som transaktioner på valutamarknaden, föredrar folk fortfarande att ta sina banker online. På så sätt minimerar de interaktion med människor i enlighet med riktlinjerna för covid-19.

Prioritera datasäkerhet

Marknaden för dataskyddsteknik förväntas nå 174,7 miljarder dollar år 2024. Med tanke på vikten av information i dessa dagar förväntas IT-säkerhetsbranschen fortsätta att växa. I synnerhet i banker innebär en ökning av antalet fjärrtransaktioner ett ökat utbyte av känsliga och känsliga uppgifter. Kunder och banker utbyter data via molnplattformar.

Vanligtvis sker utbytet genom ett tredjepartssystem eller det interna systemet i en bankorganisation. Åtkomstkontroll och cybersäkerhet kommer dock att hjälpa till vid verifiering och skydd av finansiell information och kundinformation. Blockchain-teknik blir en viktig faktor för datasäkerhet. Denna teknik kan användas för att validera kundinformation över flera kontaktpunkter.

AI-sammanhang

Eftersom företag fokuserar på kundservice och snabbhet kommer artificiell intelligens att vara avgörande för att ge sammanhang och effektivisera kundinteraktioner. AI kan ta emot information från flera källor och erbjuda den information som krävs.

Tekniken kan utvärdera tidigare interaktioner, profiler och webbinformation från klienten för att ge en personlig upplevelse. AI-drivna chatbots kan hantera lågkostnadsprodukter och ställa frågor till kunder inom en kortare tidsram.

Röstteknik

Införandet av röstteknik i banker öppnar många möjligheter för den revolutionerande utvecklingen av traditionell bankverksamhet. Röstigenkänning är en nyligen lanserad typ av biometrisk verifiering som tillåter kunder att fjärråtkomst till sina banktjänster.

Banker kan använda denna teknik för att erbjuda sina kunder flera röstassisterade lösningar. Dessa inkluderar kontroll av kontosaldon, interaktion med en virtuell bankassistent och ett transaktionsutdrag.

Mikrotjänster och API

Integration och flexibilitet skapar en solid grund för utvecklingen av internetbank. Öppna API:er underlättar kommunikationen mellan informationsaggregatorer, tredjepartsleverantörer och centralbankssystem. Den är förstärkt med en mikrotjänster-baserad arkitektur.

Den delar upp bankapplikationer i mindre tjänster som interagerar genom öppna API:er. Denna form av arkitektur är stark, pålitlig och motståndskraftig och säkerställer att det inte uppstår några systemavbrott om en av processerna misslyckas.

Relaterade artiklar

Back to top button