Kontrollerar WiFi-kanaler som används av grannar –

huvuddrag

Det här programmet är ett litet verktyg som är kompatibelt med Windows-operativsystem, från Windows 7 till den senaste versionen av Windows 10. Det kommer att tillåta oss att övervaka Wi-Fi-nätverken runt omkring oss, dessutom kommer det för varje upptäckt Wi-Fi-nätverk visa oss följande information:

  • Wi-Fi-nätverksnamn eller SSID
  • Signalkvalitet
  • Genomsnittlig signalkvalitet
  • Upptäcktsdisk
  • Autentiserings- och krypteringsprotokoll
  • MAC-adress (BSSID)
  • Rssi
  • Använd kanal och frekvens
  • ytterligare information

Ladda ner och installera programmet

Det första vi måste göra för att ladda ner det här programmet är tillgång till den officiella WirelessNetView-webbplatsen och fortsätt ladda ner den. Vi har två nedladdningsalternativ: att ladda ner programmet i en komprimerad zip-fil, eller installationsprogrammet. Vi laddade ner installationsprogrammet, dubbelklicka och följ installationsguiden, det är enkelt.

När vi har avslutat installationen fortsätter vi att starta programmet. Innan programmet körs måste ett Wi-Fi-kort installeras och aktiveras på vår bärbara eller stationära dator med Windows, annars kommer vi inte att kunna se Wi-Fi-nätverket i närheten.

Visa alla Wi-Fi-nätverk

WirelessNetView är ett mycket enkelt verktyg som gör att vi kan se mycket information om alla trådlösa Wi-Fi-nätverk som är inom räckhåll, till exempel kan vi se SSID, BSSID (trådlös MAC), kanal, maximal hastighet, typ. autentisering och mer:

I avsnittet “Alternativ” har vi möjlighet att definiera uppdateringsintervallet för all information, skapa filter, anpassa visningsformatet för MAC-adressen och många andra parametrar. I grund och botten ska vi inte beröra något av dessa alternativ, men det är intressant att du vet att de finns och att vi har vissa konfigurationsmöjligheter.

Om vi ​​dubbelklickar på något av WiFi-nätverken kan vi se i detalj all information om åtkomstpunkten eller WiFi-routern. Det spelar ingen roll om vi är anslutna till ett Wi-Fi-nätverk eller inte, det kommer att visa oss all allmänt tillgänglig information om det nätverket. Vi kan se SSID, senaste signal och medelvärde, säkerhet och säkerhetstyp, trådlös MAC-adress, kanal och frekvens, samt RSSI och andra värden.

All denna information är tillgänglig för oss på alla Wi-Fi-nätverk, oavsett om vi är anslutna till det eller inte, detta är “offentlig” information.

Hur vet jag vilken kanal jag ska streama på med mitt Wi-Fi

För att ta reda på vilken kanal jag ska sända på med mitt Wi-Fi behöver du först veta vilka WiFi-kanaler våra grannar sänder på. Det mest användbara är att beställa alla Wi-Fi-nätverk med RSSI, det vill säga med en Wi-Fi-signal, och välja den kanal som är längst bort från de två eller tre nätverken närmast oss. Genom att kunna lägga beställningar via RSSI undviker vi störningar på närliggande WiFi-nätverk, vilket i slutändan är det viktigaste.

Vi får inte glömma att alla WiFi-routrar och accesspunkter numera har automatiskt kanalval. Då och då skannar de av de omgivande Wi-Fi-nätverken och sätter upp en gratiskanal åt sig själva, men i många fall är det kanalerna 1, 6 och 11, kanaler som inte överlappar varandra, och det är mycket möjligt att vi är intresserade av ställa in kanal 9, som är gratis och vi kommer inte ha några störningsproblem.

Som du har sett kan vi tack vare WirelessNetView se mycket information om Wi-Fi-nätverken runt omkring oss för att kunna bestämma vilken kanal vi ska sända på.

Relaterade artiklar

Back to top button