iPhone 5 vs Galaxy S III

Note: We hope you enjoy reading this article: iPhone 5 vs Galaxy S III

Vi har förmodligen skjutit upp en artikel med denna titel ännu mer än nödvändigt, vilket uppenbarligen, med vilje, inte kunde saknas. Den höga försäljningen av iPhone 5, dess föga övertygande kartor och rivaliteten med Android (och med Samsung i synnerhet) är alla argument som gör en jämförelse mellan de två topparna i sortimentet helt oundviklig.

PocketNows kollegor var bland de första att göra en ganska komplett head-to-head, om än på engelska (men lätt att förstå om man tuggar på språket lite). Vi måste ge kredit till videon för att ha upprätthållit en grundläggande objektivitet som vi uppskattade, förbättra kvaliteten på den stora skärmen på Galaxy på bekostnad av användarvänligheten, särskilt med en hand (något Apple insisterade på i presentationen av iPhone 5. ). Jag är kortfattat, som riktigt sagt i jämförelsen, telefoner tillverkade av företag som tänker annorlundasom indirekt vittnar om att rundade hörn inte räcker för att göra två produkter lika.

Till dig det svåra omdömet om vilken som är “bäst”.

Relaterade artiklar

Back to top button