I väntan på flexibla smartphones tänker Samsung också på utdragbara skärmar (foto)

Note: We hope you enjoy reading this article: I väntan på flexibla smartphones tänker Samsung också på utdragbara skärmar (foto)

Att Samsung jobbar hårt med sin första flexibla smartphone – väntad som nästa Rotation av mobilsektorn – det är inte längre en hemlighet, precis som de inte är det svårighet tekniker hos ett liknande företag. Faktum är att det inte räcker att skapa en skärm som kan böjas, men det är nödvändigt att möta problemet som uppstår från alla andra interna komponenter, primärt batteri.

Det är därför ingen överraskning att Samsung också undersöker scenarier alternativ, som går i riktning mot att öka mångsidigheten hos våra smartphones, samtidigt som de kringgår många av de hinder som en helt flexibel smartphone utgör. Från en ny patent i själva verket har ett utkast till en Samsung-smartphone dykt upp med en utdragbar display.

Som du kan se från bilderna skulle enheten i fråga kunna öka skärmens yta avsevärt tack vare glidningen av sidokanterna, vilket skulle avslöja två sekundära displayer som skulle ansluta till den huvudsakliga. Dessa två skulle inte vara något annat än paneler som kan vika ihop inne i kroppen när den inte används och rullas ut utanför när det passar användaren.

Som alltid i dessa fall är det så osannolik att ett projekt av den här typen aldrig kommer att se ljuset eftersom det, samtidigt som det kringgår problemet med batteriflexibilitet och många interna komponenter, ändå skulle skapa problem med inre utrymme och total tjocklek. Riktningen förblir därför smartphones helt flexibel och vem vet om Samsung verkligen kommer att vara först med att komma ut på marknaden med denna nyhet, och bränna alla rivaler med tiden.

Relaterade artiklar

Back to top button