DMCA-policy

https://digitalww.com  följer  17 USC § 512 och Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Det är vår policy att svara på överträdelsemeddelanden och vidta lämpliga åtgärder enligt Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) och andra tillämpliga lagar om immateriell egendom.

Om ditt upphovsrättsskyddat material har publicerats på  digitalww.com  , skicka oss beviset för att du är författare till innehållet, med URL: en för den sida du vill ta bort från vår webbplats till följande e-post: [email protected]digitalww.com

Back to top button