Använda Windows-program i Ubuntu –

Wine var ursprungligen tänkt som en Windows-emulator för Linux. I alla fall, WineHQ “emulerar” inte hela Windows-miljön på Linux, utan tillhandahåller helt enkelt de nödvändiga biblioteken och instruktionerna för att ladda ner och bearbeta kompilerade binärfiler för ett Microsoft-system. Därför har förkortningen av denna programvara ändrats till “Wine Is Not an Emulator”.

Denna programvara kan ladda applikationer från Windows 3.x till Windows 10 i både 16- och 32- eller 64-bitarsversioner. Den innehåller nästan alla officiella bibliotek i Microsoft-systemet och låter oss enkelt importera våra egna bibliotek om vi behöver skapa ett program med speciella beroenden. Den har också ett grafikaccelerationssystem som tillåter allt från att rita programfönster till att spela spel.

Vin har blivit ett av basprogrammen för alla användare av Ubuntu eller någon annan Linux-distribution. Och så här kan vi installera och konfigurera det.

Hur man laddar ner och installerar Wine

Det första vi behöver göra om vi använder 64-bitars Ubuntu är aktivera 32-bitars stöd eftersom det är inaktiverat som standard. Vi kan göra detta mycket enkelt genom att öppna en terminal och köra följande kommando i den:

sudo dpkg –add-architecture i386

Och uppdatera sedan arkiven (valfritt):

sudo apt uppdatering

Nästa steg skulle vara importera WineHQ-nyckel till vårt system i för att lägga till arkivet och ladda ner den senaste programvaran. Vin kan installeras från många förråd, även om vi starkt rekommenderar att du alltid använder det officiella. Ladda ner nyckeln med följande kommando:

wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key

Och för att lägga till nyckeln till systemet, kör följande kommando i samma terminal:

sudo apt-key add winehq.key

Nu ska vi lägg till arkiv som motsvarar vår Ubuntu-version. Vi använde Ubuntu 20.04-förvaret, men om vi använder någon annan version (eller en annan version som Linux Mint) måste vi lägga till motsvarande förråd. De finns på vinsidan.

Ubuntu 20.04 eller Linux Mint 20.x

sudo add-apt-repository ‘deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ focal main’

Ubuntu 20.10

sudo add-apt-repository ‘deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ groovy main’

Äldst: Ubuntu 18.04 eller Linux Mint 19.x

sudo add-apt-repository ‘deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main’

Och vi uppdaterar arkiven i vårt system igen:

sudo apt uppdatering

Vi har redan färdiga programvaruförråd. Det enda som återstår att göra är installera den version vi behöver … Vi rekommenderar att du installerar den stabila grenen då den är mycket mer felsökt och ger färre problem.

Stabil

sudo apt install –install-rekommenderar winehq-stable

Utvecklingsversion

sudo apt install –install-rekommenderar winehq-devel

Testversion

sudo apt install –install-rekommenderar winehq-staging

När installationsprocessen är klar är Wine redo på vår PC. Vi kan kontrollera att den är installerad och versionen som installerades med följande kommando:

vin –version

Ett enkelt alternativ

Ovanstående metod rekommenderas för att installera detta verktyg. Men om vi vill kan vi använda versionen från Ubuntus egna arkiv. Vi kör bara följande kommando för att ladda ner och installera den här versionen.

sudo apt installera wine64

Det kommer att installeras automatiskt på vår dator utan att behöva göra allt ovan, även om det är väldigt lätt att hitta en föråldrad version av Wine. Därför rekommenderar vi att du använder metoden som beskrivs ovan.

Hur man ställer in Wine

Första installationen

Vi har redan Wine installerat på vår Ubuntu-distribution. Men innan du börjar använda det måste du göra det första konfiguration verktyg. Med denna konfiguration kommer systemet att vara redo att köra Windows-applikationer och kommer att ladda vissa komponenter (som Wine-Mono eller Gecko) som krävs för att vissa element som .NET ska fungera.

För att starta den här initiala installationen kör vi följande kommando:

winecfg

Vi kommer att se ett fönster som visar att programmet är i konfigurationsstadiet. Vi väntar tills det är klart eller tills vi ser ett fönster som ber oss om tillåtelse att installera beroenden. Klicka på knappen “Installera” för alla så att guiden tar hand om att ladda ner och kopiera allt du behöver.

Vinalternativ

När processen är klar och allt är klart på vår PC bör vi kunna se Wine-konfigurationsfönstret. Det här fönstret har 7 flikar med vilka vi kan anpassa olika aspekter av detta verktyg.

Ansökningar

Wine låter dig simulera alla versioner av Windows. Således, om vi har programvara som bara kan köras på en specifik version av Windows, kan vi ladda ner biblioteken för den versionen och ersätta operativsystemversionen för var och en av dem. Vi kan anpassa standardversionen för att användas i alla program och lägga till specifika EXE:er för att ge var och en en version.

Bokaffärer

I det här avsnittet kommer vi att kunna anpassa hur vi vill använda biblioteken. Vi kan tillåta vårt eget, som Wine tillhandahåller, som standard, eller så kan vi låta varje program använda sina egna (om några) eller bibliotek som vi kopierar från Windows-versionen eller från Internet.

Grafik

I det här avsnittet kan vi anpassa hur vi vill rita fönstren eller grafiken för de applikationer vi startar. Vi kan välja om vi vill att musen ska fångas internt, simulera ett virtuellt Windows-skrivbord som programmet ska köras på och till och med dekorera fönstret. Vi kan också välja teckenstorlek.

Desktopintegration

Detta tillåter oss att installera och anpassa olika skrivbordsteman, samt anpassa de typiska personliga operativsystemmapparna som lagrar data som skapas av dessa program som öppnas från Wine.

Enheter

I det här avsnittet kan vi konfigurera olika monteringspunkter som ska kännas igen av Wine-applikationer. Var och en av dessa monteringspunkter (som kan vara enheter eller bara mappar) kommer att kännas igen som hårddiskar anslutna till datorn.

Audio

Detta gör att vi kan styra ljuddrivrutinen vi använder och anpassa ljudinmatnings- och utmatningsenheterna.

Om oss

Som namnet antyder låter den här fliken oss se versionen av programmet som vi har installerat. Används inte för att konfigurera någonting.

Öppna ett Windows-program i Linux

Nu när vi har Wine installerat och vet hur man konfigurerar det behöver vi bara veta hur man använder det. Som standard kommer detta program integrerad i Ubuntu så att den automatiskt känner igen .exe- och .msi-filer och öppnar dem dubbelklicka på dem. Samma som i Windows. Vi kan också öppna dessa filer från snabbmenyn genom att högerklicka på dem.

Vin kommer att ta hand om allt. Vi måste följa guidens instruktioner, som om vi skulle installera programmet i Windows, och när det är klart har vi programvaran redo att köras.

Ta bort vin

Vin är väldigt hälsosamt, men jag måste erkänna att det är det ganska tungt program … Och om vi installerar många beroenden på PC:n (som .NET) kan den också ta upp mycket utrymme. Därför, om vi inte ska använda det här programmet, kan vi enkelt ta bort det. För att göra detta, allt vi behöver göra är att köra följande kommando (ersätter “stable” med versionen vi installerade tidigare):

sudo apt-get remove –purge winehq-stable

Systemet kommer att ta hand om hela avaktivering och borttagning hela programmet. Vi måste också manuellt radera följande cache- och konfigurationsmappar för att frigöra utrymme. Vi måste se till att visa dolda filer med tangentbordsgenvägen Control + R.

  • .wine (i vår personliga mapp)
  • ./.vin
  • ./.config/menus/applications-merged/ (alla kataloger som börjar med “vin”)
  • ./.local/share/applications/wine
  • /.local/share/desktop-directories/wine*
  • ./.local/share/icons/ (alla .xmp-filer)

Efter att vi har tagit bort alla dessa filer måste vi köra följande kommandon till fullständigt avlägsnande av vin från PC:

sudo apt uppdatera sudo apt autoclean sudo apt ren sudo apt autoremove

Och slutligen kan vi manuellt ta bort arkivet som vi lade till från mjukvarukällorna för denna Linux.

Relaterade artiklar

Back to top button