3 digitala transformationstrender som kommer att sticka ut 2021

I det här innehållet har vi listat de tre framträdande digitala transformationstrenderna 2021.

2021 kommer att bli ett av de mest omvälvande åren i historien. Enligt Microsoft bevittnade vi två år av digital transformation på bara två månader. Pandemin har lärt oss att teknik spelar en avgörande roll för att hålla ekonomier flytande eftersom många företag runt om i världen kämpar för att anpassa sig till många nationella nedläggningar.

3 digitala transformationstrender för 2021

I år kommer fokus att flyttas från överlevnad till återhämtning, och många företag kommer att ompröva och omvärdera sin långsiktiga strategi, särskilt när det gäller digitala. För detta ändamål är det viktigt att se över de viktigaste tekniska trenderna som tillämpas på marknaden.

Kundtjänst förbättrad med artificiell intelligens

Utan tvekan har 2020 varit drivkraften som många företag behöver för att verkligen ta till sig AI-baserad teknik. På höjden av pandemin, kundtjänstköer och väntetider ökade antalet mottagna samtal avsevärt, och vi såg oundvikligen kundnöjdheten minska.

Pandemin har förvandlat artificiell intelligens från att vara ett intressant koncept till ett viktigt verktyg för företag som vill säkerställa kund- och medarbetarnöjdhet.

I år kommer kundtjänstcenter att påskynda sin övergång till AI, men innan de implementerar AI måste de skilja mellan rudimentära kundtjänstmiljöer (som grundläggande chatbots och interaktiva röstsvarssystem) och sann konversationsintelligens genom digital kommunikation. Vi pratar om medarbetaren som medvetet kan hantera och prioritera kundsamtal och förfrågningar, och sedan svara på frågor och bearbeta frågor, dirigera samtal till mänskliga representanter endast när det behövs. Avslutningsvis bör det också understrykas att de avsevärt har förbättrat upplevelsen av överbelastade mänskliga agenter som för närvarande inte kan svara tillräckligt snabbt för att ge en positiv och tillfredsställande kundupplevelse med varumärket.

I detta sammanhang av post-coronavirus-eran kommer digitala arbetare utvecklade med kognitiv artificiell intelligens att vara avgörande för att säkerställa att företag kan upprätthålla samma nivå av kommunikation och tillfredsställelse med sina kunder. När vi går in i 2021 kommer vi att bevittna en ökning av samarbete mellan människa och maskin för att leverera en skalbar lösning som förbättrar både medarbetarens och kundens upplevelse.

HyperAutomation

Under 2020 kommer vi att se en aldrig tidigare skådad ökning av antalet personer som arbetar på distans och företag med öppna digitala kanaler. Traditionella företag har tvingats flytta sina tjänster online eller står inför potentiell kollaps. I detta sammanhang har vi sett en enorm ökning av efterfrågan på mjukvarutjänster, särskilt verktyg som underlättar distansarbete, videokonferenser, CRM och ERP.

Bland huvudtrenderna inom digital transformation som vi kommer att se under de kommande månaderna är hyperautomatisering. Med den ökande rörelsen mot distansarbete kommer företag att behöva börja dra nytta av tekniken som kopplar samman dessa system så att allt kan fungera smidigt. Det som kallas HyperAutomation är den process genom vilken ett företags system integreras och automatiseras från början till slut. En process som slutar på en enda, enhetlig plattform. Detta koncept kommer att göra det möjligt för företag att dra nytta av den fortsatta expansionen av digitala tjänster som artificiell intelligens och molnet samtidigt som verksamheten effektiviseras inom avdelningar som ekonomi, försäljning, IT eller HR. Hyper-automatisering, som framhålls av Gartner som en av de främsta tekniktrenderna för i år, kommer att hjälpa företag att förbättra, öka den operativa effektiviteten och fokusera medarbetarnas intäktsökning.

Hybrid arbetskraft

År 2020 stödde nästa generations AI och automation utvecklingen av olika karriärvägar inom olika branscher. Till exempel, inom försäkring och bank, arbetade AI-förbättrade digitala arbetare sida vid sida med mänskliga representanter som fungerade som “viskningsagenter” på kundtjänstavdelningen; det vill säga, dessa digitala arbetare har en djup förståelse för komplexa branschregler och ger sina mänskliga kollegor den information de behöver för att svara på kundförfrågningar.

Potentialen för AI att ta timmar av administrativt arbete för olika typer av chefer är enorm. Detta kommer inte bara att utgöra en stor möjlighet för chefer att öka produktiviteten genom att fokusera större delen av sin tid på verkliga mervärdesuppgifter, utan det kommer också att vara en viktig möjlighet för arbetsgivare att minska de anställdas arbetsbelastning.

Den AI-förbättrade kundservicetrenden ser ut att fortsätta i år med boomen inom hälsovårdsutvecklingen. Världen kommer att fokusera mer på övergripande post-pandemisk sjukdomshantering, och som ett resultat kommer det sannolikt att bli mer press på vårdpersonal som administrerar rutinmässiga dagliga patientundersökningar utöver Covid-19-patienter. Det är en fantastisk möjlighet för talbaserad AI att hantera denna överbelastning, eftersom det gör det möjligt för proffs att fokusera på patientvård med högt mervärde.

Relaterade artiklar

Back to top button